Eesti keeles Eesti keeles
Tinakala 2016 juhend 1. Võistluse koht: Tartumaa Tartu vald Saadjärv. Võistluskeskus ja start- Jahtklubi. Asukoht: http://www.saadjarvejahtklubi.ee/kontakt (uus asukoht!) Parkimine Saadjärve jahtklubi Puhkekeskuse territooriumil ja Kaldarannas. 2. Võistlusaeg – laupäev, 26.03.2016 kell 11.00 – 14.30 (registreerimine alates 09.30 ) 3. Järvejääle kaugemale kui 50m võib minna peale Tinakala 2016 sündmuse avamist. Algust tähistab signaal kell 11.00. Kell 14.30 tähistab signaal püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada. 4. Võisteldakse individuaalselt ja võistkondlikult. Võistkonda võib kuuluda kuni 4 võistlejat, kes osalevad ka individuaalarvestuses. Võistkonna koosseis fikseeritakse registreerumisel. Võistluse võitjad selgitatakse kalade kaalumise teel (kaalumine alates kell 14.00). Paremusjärjestus: Individuaalvõistluse paremusjärjestus selgub kalade kaalumise teel. Võitjaks on võistleja, kel kaaluliselt kõige rohkem kala. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos. Võistkondlik võitja selgub vastavalt võistkonnaliikmete individuaalarvestuse paremusjärjestusele. Selleks koostatakse üldarvestuse tabel, mille alusel jagatakse võistlejatele kohapunkte: I koht 1 punkt, II koht 2 punkti jne. Kui võistkonnal puudub võistleja, siis liidetakse puuduoleva(te) võistleja(te) eest viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt. Võitjaks on võistkond, kellel on vähim arv kohapunkte. Kui kaks või enam võistkonda saavad võrdse arvu punkte, antakse kõrgem koht sellele võistkonnale, kel on kaaluliselt suurem saak. 5. Autasustamine. Autasustatakse vähemalt viit paremat meesvõistlejat, kolme nais- ja kolme noorvõistlejat ning vähemalt ühte paremat võistkonda. Ühte paremat õpilaste/üliõpilaste võistkonda. Eriauhind suurima kala püüdjale. 6. Püüda võib kirptirgu, sikutiga või talvise ujukõngega, mille küljes saab kasutada ka erinevaid peibutisi ja kasutada võib ka undasid. Kokku võib püüda korraga kuni kolme püügivahendiga. Püügivahendid palume märgistada isikliku esemega. 7. Osavõtutasu 10 eurot, õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 5 eurot. (Hind sisaldab suppi) 8. Võistlejatevaheline kaugus jääl peab olema vähemalt 5 meetrit. 9. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat. Püütud kalad peab peale konksust vabastamist asetama kohtunike poolt antud kotti. Saagi hoidmine jääl ja lumel on rangelt keelatud! 10. Kajaloodi ja tõukekelku on lubatud kasutada. 11. Tekkinud prügi tuua kaldale prügikasti. 12. Kõik võistlejad ja pealtvaatajad on jääl omal vastutusel. 13. Võistlus toimub tähistatud alal või kogu järvel. Püügialal ulatub järve sügavus 1m kuni 25m. 14. Korraldajal on parema kordamineku ja sõltuvalt ilmaoludest õigus võistluse tingimusi muuta. 15. Iga võistleja saab võistluse alguses võistluskaardi, millele palume kirjutada loetavalt võistleja nimi ja esitama võistluse lõpus kaalumisel korraldajale, ka kalade puudumisel auhindade loosimiseks. Võistkondade nimed ja osalejate nimed palun saata võimalusel e-postile: mart.toots001mail.com 16. Korraldajate pädevuses on ettenägemata asjaolude ilmnemisel ja/või võistluse edukamateostumise huvides täpsustada või ka muuta võistlusreegleid. Korraldaja: Saadjärve Jahtklubi ja Fundays Meelelahutus Mob: +372 56697615 Email: @gmail.com