Eesti keeles Eesti keeles

Võimalus rentida ette broneerimisega mootorpaati koos ohutusvestidega:
Matkapaat Terhi 600 45€
Mootorpaat Lingalaid 402 10hj 35€
Mootorpaat Lingalaid 403 5hj  35€
Mootorpaat 4,5m 4hj 30€
Päramootor 2hj 15€
Päramootor 4hj 15€ 
ohutusvesti rent 2 € inimene

 

Kalapüügivõistlus Saadjärve Haug 2020 juhend

1. Võistluse koht: Tartumaa Tartu vald Saadjärv. Võistluskeskus ja start- Saadjärve Jahtklubi (Tabivere rand).  Püügiala on kogu järve osa.

2. Võistlusaeg – Laupäev,  03.10.2020 kell 11.00 – 15.00

3. Registreerimine alates 09.00

5. Kaalumine alates kell: 15.00, autasustamine ca 16.15

6. Võistlus toimub paatidega, ühes paadis võib maksimaalselt olla neli inimest aga mitte rohkem kui paadi tootja poolt ette antud maksimaalne arv. (osalejatel peavad olema kaasas päästevestid või ohutusvestid)

7. Keskonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt on luba elektrimootori või kuni 10 hobujõulise võimsusega sisepõlemismootori kasutamiseks Saadjärvel kalapüügivõistluse "Saadjärve Haug 2020“ osavõtjatele.

Võistluste korraldaja on kohustatud koostama kõigi võistlejate kohta nimekirja, kuhu kantakse võistleja nimi, tema poolt kasutatava veesõiduki pikkus ja registreerimisnumber ning kasutatava mootori võimsus.
Liiklemisel kaldale lähemal kui 100 meetrit on keelatud lainetuse tekitamine ning maksimaalne liikumiskiirus selles tsoonis võib olla 5 km/h, sellest väljapoole jääval veealal 30 km/h;
Veekogul liiklemisel tuleb lähtuda veeseaduse §-st 183, keskkonnaministri 28.06.2019 määrusest nr 25 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ ja Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjast;
Lliikumisluba kehtib 03.10.2020 võistluse „Saadjärve Haug 2020“ ajal.

8. Kalakogust arvestatakse paadi kohta.  

5. Võistlusklassid on üldine, naised, noored -14 a. k.a.

6. Autasustatakse vähemalt kuute paremat üldarvestuses,  kolme paremat  naiste ja noorte hulgas -14.a.   Suurima haugi saajat ja eriauhind suurima ahvena saajale (25+cm).

10. Püügivahendiks on spinning rulliga ja lant. Paadis võib korraga kasutada kolme püügivahendit.

11. Abivahendid on kahv, kajalood, mootor.

12. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.

13. Kaalumisele lähevad haugid (L- 50 cm). Kalad peavad olema võimalikult värsked ja puhtad.

14. Väljapüütud kalad esitab võistleja või paatkonna esindaja mõõtmiseks ja kaalumiseks peale püügi lõpetamist ettenähtud ajal järve kaldal kohtunikele. Naiste ja noorte tulemus saadakse  paadis olnud võistlejate püütud kalade kogukaal jagatud kahega. (väljaarvatud kui ühes paadis osaleb naine või noor üksinda)

15. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjad on need, kellel on püütud suurim kogukaal kalu.

16. Kõik võistlejad on järvel omal vastutusel.

17. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

18. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

19. Püügil spinninguga peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest.

20. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju ja keskkonnanõudeid.

21. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või varem püütud kalu.

 

 

 

Korraldaja:

MTÜ Saadjärve Loodusõpe

Mart Toots

e-post:  @gmail.com

Tel: 56697615

www.saadjarvejahtklubi.ee

https://www.facebook.com/saadjarve.jahtklubi/