Eesti keeles Eesti keeles

Kalapüügivõistlus Saadjärve Haug 2017

Asukoht: http://www.saadjarvejahtklubi.ee/kontaktandmed

Osavõtutasu 10 €/in , õpilane, üliõpilane, pensionär 5 €/in

(sisaldab: slipi kasutamis võimalus ja supp)

Võimalus rentida ette broneerimisega aerupaati ja mootorpaati koos ohutusvestidega.

aerupaat 15 € võistlus

mootorpaat koos kütusega 25€

elektrimootoriga paat 20€

ohutusvesti rent 2 € inimene

Avatud on Sadamakuuri Kõrts

 

Saadjärve Haug 2017 reeglid:

 

1. Võistluse koht: Tartumaa Tartu vald Saadjärv. Võistluskeskus ja start- Saadjärve Jahtklubi Puhkekeskus.  Püügiala on kogu järve osa.

2. Võistlusaeg – Laupäev,  20.05.2017 kell 11.00 – 15.00

3. Registreerimine alates 09.00

5. Kaalumine alates kell: 14.00, autasustamine ca 16.30

6. Võistlus toimub paatidega, ühes paadis võib maksimaalselt olla neli inimest. (osalejatel peavad olema päästevestid või ohutusvestid)

7. Keskonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt on taotletud nõusolek kalapüügivõistlusel osalevatel isikutel kasutada mootorit ( võimsus kuni 10 hobujõudu ) varustatud ujuvvahendiga sõitmiseks Saadjärvel.

8. Kalakogust arvestatakse paadi kohta. Kui on rohkem kui üks inimene paadis, jagatakse püütud kalade kogukaal kahega. Paadis võib olla kuni 4 inimest.

5. Võistlusklassid on üldine, noored -14 a. k.a.

6. Autasustatakse kolme paremat üldarvestuses, ning kolme paremat noorte hulgas -14.a. Auhind on ka parimale naisele, suurima haugi saajale.

10. Püügivahendiks on spinning rulliga ja lant. Paadis võib korraga kasutada kolme püügivahendit.

11. Abivahendid on kahv, kajalood, mootor.

12. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.

13. Kaalumisele lähevad haugid (L- 50 cm). Kalad peavad olema võimalikult värsked ja puhtad.

14. Väljapüütud kalad esitab võistleja või paatkonna esindaja mõõtmiseks ja kaalumiseks peale püügi lõpetamist ettenähtud ajal järve kaldal kohtunikele. Naiste ja noorte tulemus saadakse  paadis olnud võistlejate kogukaal jagatud ühes paadis olnud võistlejate arvuga.

15. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjad on need, kellel on püütud suurim kogukaal kalu.

16. Kõik võistlejad on järvel omal vastutusel.

17. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

18. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

19. Püügil spinninguga peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest.

20. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju ja keskkonnanõudeid.

21. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või varem püütud kalu.

 

Korraldaja:

 

Saadjärve Jahtklubi  Puhkekeskus

Mart Toots

e-post:  @gmail.com

Tel: 56697615

www.saadjarvejahtklubi.ee

https://www.facebook.com/saadjarve.jahtklubi/