Eesti keeles Eesti keeles

2017.a LHV II etapp       Saadjärvel

VÕISTLUSTEADE

KORRALDAV  KOGU

Saadjärve Kalevi Jahtklubi, Eesti Optimist Klassi Liit

AEG  JA  KOHT

21. – 23. juuli 2017  Saadjärvel TKJ sadama lähistel

REEGLID

Võistlused toimuvad lihtsustatud Võistlusreeglite järgi, mis on ära toodud Purjetamisjuhistes

 

OSAVÕTJAD

Kõik Optimist-klassi ja LHV paatidel purjetavad lapsed, kes on sündinud 2002. a või hiljem.

 

OSAVÕTUMAKS  10 eurot

REGISTREERIMINE  22. Juulil alates kella 11 Regati sekretariaadis

AJAKAVA

Reedel,         21. juulil esimene start kell 14, toimub kuni 5 (viis) võistlussõitu

Laupäeval,    22. juulil esimene start kell 11, toimub kuni 5 (viis) võistlussõitu

Pühapäeval,  23. juulil esimene start kell 11, toimub kuni 3 (kolm) võistlussõitu, stardisignaali ei anta  peale k 15.00

 

PURJETAMISJUHISED

Purjetamisjuhised on TKJ võistluste teadetetahvlil alates 21. juuli kell 12

VÕISTLUSRAJAD

Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes

PUNKTIARVESTUS

Kehtib vähempunktisüsteem; peetakse kuni 13 võistlussõitu, halvemad võistlussõidud arvatakse maha pärast 4. ja 9. võistlussõitu. Võistlus loetakse toimunuks, kui on läbi viidud vähemalt 1 (üks) võistlussõit.

 

VASTUTUSEST  LAHTIÜTLEMINE  Võistlejad osalevad täielikult omal vastutusel

AUTASUSTAMINE

Parimaid autasustatakse

LÄHETUS

Kulud kannab lähetav organisatsioon. Telkimine TKJ Saadjärve jahtklubi  territooriumil.

 

TÄIENDAV  INFORMATSIOON

Mart Meiel     +372 50 66 155    Eesti Optimist Klassi Liit

Peavõistlusjuht   Margus Murula  +372 5178430