Eesti keeles Eesti keeles

Rأ¶أ¶vik

kik

 

 

Kalapüügivõistlus Saadjärve Röövik

Asukoht: http://www.saadjarvejahtklubi.ee/kontaktandmed

​Osavõtutasu 10 €/in , õpilane,pensionär 5 €/in
(sisaldab: slipi kasutamis võimalus, supp ja saun)

Võimalus rentida ette broneerimisega aerupaati ja mootorpaati koos ohutusvestidega.
aerupaat 15 € võistlus
mootorpaat koos kütusega 25€
elektrimootoriga paat 20€
ohutusvesti rent 2 € inimene

Avatud on Sadamakuuri Kõrts 

16.00 seminar "Huvitavat meie kaladest" Arvo Tuvikene

Saadjärve Röövik 2016 reeglid(esialgne):

1. Võistluse koht: Tartumaa Tartu vald Saadjärv. Võistluskeskus ja start- Saadjärve Jahtklubi. Start on poide vahelt. Püügiala on kogu järve osa.
2. Võistlusaeg – Laupäev, 01.10.2016 kell 11.00 – 15.30
3. Registreerimine alates 09.00
5. Kaalumine alates kell: 14.30, autasustamine ca 16.30
6. Võistlus toimub paatidega, ühes paadis võib maksimaalselt olla neli inimest. (osalejatel peavad olema päästevestid või ohutusvestid)
7. Keskonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt on nõusolek kalapüügivõistlusel osalevatel isikutel kasutada mootorit ( võimsus kuni 10 hobujõudu ) varustatud ujuvvahendiga sõitmiseks Saadjärvel. 
8. Kalakogust arvestatakse paadi kohta. Kui on rohkem kui üks inimene paadis, jagatakse püütud kalade kogukaal kahega. Paadis võib olla kuni 4 inimest. 
9. Autasustatakse vähemalt kuute paremat paatkonda/üksikosalejat üldarvestuses. Autasustatakse viite paremat kuni 15. aastast (ka.) noort ja kolme parimat naisosalejat. Eriauhind suurima haugi ja ahvena püüdjale.
10. Püügivahendiks on spinning rulliga ja lant. Paadis võib korraga kasutada kolme püügivahendit.
11. Abivahendid on kahv, kajalood, mootor.
12. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.
13. Kaalumisele lähevad haugid (L- 46 cm) ja ahvenad. Kalad peavad olema võimalikult värsked ja puhtad.
14. Väljapüütud kalad esitab võistleja või paatkonna esindaja mõõtmiseks ja kaalumiseks peale püügi lõpetamist ettenähtud ajal järve kaldal kohtunikele. Naiste ja noorte püütud kalad tuleb esitada eraldi kogu paatkonna püütud kaladest.
15. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjad on need, kellel on püütud suurim kogukaal kalu.
16. Kõik võistlejad on järvel omal vastutusel.
17. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
18. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.
19. Püügil spinninguga peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest.
20. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju ja keskkonnanõudeid.
21. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või varem püütud kalu.

Korraldaja:

Saadjärve Jahtklubi
Mart Toots
e-post saadjarvejahtklubi@gmail.com
Tel: 56697615 
www.saadjarvejahtklubi.ee
https://www.facebook.com/saadjarve.jahtklubi/